Ładowanie...

ELEKTROTECHNIKA - Zadzwoń do nas już teraz! +48 577 666 144

Logo - Elektrotechnika

Montaż instalacji elektrycznej - Konserwacja instalacji elektrycznej - Pomiary elektryczne - Modernizacja oświetlenia


Elektrotechnika - Elektryk mierzący ciągłość połączeń - 1 Elektrotechnika - Elektryk mierzący ciągłość połączeń - 1

Elektrotechnika - Profesjonalne usługi elektryczne w Łodzi oraz całej Polsce

Oferujemy Państwu usługi w zakresie badań instalacji elektrycznych.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze instalacji elektrycznych, obejmującej montaż, konserwację oraz pomiary elektryczne. Nasze usługi gwarantują nie tylko fachowe i bezpieczne wykonanie montażu instalacji, lecz także regularne utrzymanie ich sprawności poprzez profesjonalną konserwację. Dodatkowo, przeprowadzamy pomiary elektryczne, które zapewniają zgodność z normami bezpieczeństwa i wydajnością działania instalacji. Dzięki naszym usługom zapewniamy pełne bezpieczeństwo oraz niezawodność funkcjonowania systemu elektrycznego w Państwa budynkach.

Obsługujemy szerokie spektrum klientów, firmy, zakłady przemysłowe, właścicieli domów, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Oferujemy oprócz pomiarów kompleksową instalację oraz naprawę wszelakich instalacji elektrycznych.

Pomiary wykonujemy całkowicie legalnie - posiadamy wszystkie wymagane uprawnienia. Nasza firma działa całkowicie legalnie. Za usługę wystawiamy fakturę VAT.

Elektrotechnika - Przeglądy, pomiary oraz usługi elektryczne w Łodzi na najwyższym możliwym poziomie!

Zawsze priorytetem jest bezpieczeństwo Ciebie oraz Twojej firmy.!

Elektrotechnika - Zadbaj o bezpieczeństwo swoje, swoich pracowników lub swojej rodziny razem z nami.

electrical_services

Montaż instalacji elektrycznej oraz konserwacja

Montaż instalacji elektrycznej to proces kompleksowego zakładania systemu elektrycznego w budynku, obejmujący precyzyjne rozmieszczenie przewodów, montaż gniazdek, przełączników oraz oświetlenia zgodnie z planem i normami bezpieczeństwa. Natomiast konserwacja instalacji elektrycznej to regularne utrzymanie i kontrola stanu systemu elektrycznego, włączając w to czynności takie jak sprawdzanie przewodów, zabezpieczeń oraz oczyszczanie urządzeń, mające na celu zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa działania instalacji przez długi czas.

bolt

Pomiary elektryczne

Bez regularnych przeglądów instalacji elektrycznej nasz budynek może ulec poważnym awarią. W przypadku pożaru ubezpieczyciel wymaga przedstawienia ważnych protokołów kontroli instalacji, dodatkowo przeglądy muszą być przeprowadzane w miejscach pracy, bo wymaga tego Inspekcja Pracy. Obowiązek przeprowadzania regularnych pomiarów elektrycznych wynika z zapisów w przepisach Prawa Budowlanego

electrical_services

Montaż instalacji odgromowych

Montaż instalacji odgromowych to proces zakładania systemu, który ma na celu ochronę budynków i innych obiektów przed skutkami uderzeń piorunów. Obejmuje to instalację przewodów odgromowych, które są odpowiednio rozmieszczone na budynku, a także montaż uziemień, czyli elementów odprowadzających energię pioruna w bezpieczny sposób do ziemi. Montaż tych instalacji wymaga precyzyjnego planowania oraz przestrzegania norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić skuteczną ochronę przed szkodliwymi skutkami uderzeń atmosferycznych.

bolt

Badania i konserwacja stacji trafo

Badania i konserwacja stacji transformatorowych to proces, który obejmuje regularne kontrole stanu technicznego oraz wydajności stacji transformatorowych. W ramach tych działań przeprowadza się różnorodne pomiary elektryczne, termowizyjne oraz mechaniczne, mające na celu wykrycie ewentualnych usterek, ocenę stanu izolacji oraz sprawności transformatorów. Konserwacja stacji trafo obejmuje także czyszczenie, wymianę oleju izolacyjnego oraz inne działania naprawcze, mające na celu zapewnienie niezawodności i długotrwałego funkcjonowania urządzeń. Regularne badania i konserwacja stacji transformatorowych są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz minimalizacji ryzyka awarii i przerw w dostawie prądu.

lightbulb

Modernizacja oświetlenia

Modernizacja oświetlenia to proces ulepszania istniejącego systemu oświetlenia poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, takich jak diody LED, oraz inteligentnych systemów zarządzania, co przekłada się na oszczędność energii, obniżenie kosztów eksploatacji i poprawę jakości oświetlenia.

handyman

Budowa przyłączy kablowych

Budowa przyłączy kablowych to proces instalowania infrastruktury kablowej, która umożliwia podłączenie budynku do sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej lub innego rodzaju sieci. Obejmuje to układanie kabli podziemnych lub napowietrznych, montaż słupów, rozdzielnic oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego połączenia. W trakcie budowy przyłączy kablowych należy przestrzegać norm bezpieczeństwa oraz wymagań technicznych, aby zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo działania instalacji.

electrical_services

Pomiary instalacji elektrycznych

Bez regularnych przeglądów instalacji elektrycznej nasz budynek może ulec poważnym awarią. W przypadku pożaru ubezpieczyciel wymaga przedstawienia ważnych protokołów kontroli instalacji, dodatkowo przeglądy muszą być przeprowadzane w miejscach pracy, bo wymaga tego Inspekcja Pracy. Obowiązek przeprowadzania regularnych pomiarów elektrycznych wynika z zapisów w przepisach Prawa Budowlanego

bolt

Pomiary instalacji odgromowych

Okresowa kontrola instalacji odgromowych, które należą do instalacji narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, wynika z przepisów Prawa Budowlanego. Regularne pomiary uziemień i ciągłości instalacji odgromowej pozwalają zachować instalację w sprawności. Zadbaj z nami o swój piorunochron!

lightbulb

Pomiary natężenia światła

Wydaje się Państwu, że w pomieszczeniu jest zbyt ciemno? Przeprowadzimy dla Was odpowiednie pomiary i zaproponujemy odpowiednio dobrane żarówki lub oświetlenie dodatkowe. Warto zauważyć także, że prawnie wymagane jest odpowiednie natężenie światła w zakładach pracy.

handyman

Pomiary elektronarzędzi

Elektronarzędzia są niezbędne do sprawnego i poprawnego wykonywania pracy. Natomiast elektronarzędzia są tylko narzędziami i jak każde inne narzędzia zużywają się z czasem. Okresowe przeglądy elektronarzędzi pozwolą na uniknięcie kosztownych napraw lub wypadku.

lightbulb

Pomiary natężenia światła

Wydaje się Państwu, że w pomieszczeniu jest zbyt ciemno? Przeprowadzimy dla Was odpowiednie pomiary i zaproponujemy odpowiednio dobrane żarówki lub oświetlenie dodatkowe. Warto zauważyć także, że prawnie wymagane jest odpowiednie natężenie światła w zakładach pracy.

handyman

Pomiary elektronarzędzi

Elektronarzędzia są niezbędne do sprawnego i poprawnego wykonywania pracy. Natomiast elektronarzędzia są tylko narzędziami i jak każde inne narzędzia zużywają się z czasem. Okresowe przeglądy elektronarzędzi pozwolą na uniknięcie kosztownych napraw lub wypadku.

Elektryk Łódź, łódź, pomiary elektryczne Łódź montaż instalacji elektrycznych, montaż instalacji odgromowych, pomiary elektryczne, konserwacja trafo

Elektrotechnika - Nasze uprawnienia

Elektrotechnika - Zadbaj o bezpieczeństwo swoje, swoich pracowników lub swojej rodziny razem z nami.

Elektrotechnika - Inżynier elektryk planujący instalację

Certyfikowany sprzęt pomiarowy

Sprzęt

Elektrotechnika - Elektryk dokręcający aparaty w rozdzielnicy

Uprawnienia Branżowe Elektryczne, bez ograniczeń, G1

Pomiary

Elektrotechnika - Inżynier elektryk planujący instalację

Uprawnienia Branżowe Elektryczne, bez ograniczeń, G1

Eksploatacja

Elektrotechnika - Elektryk układający druciane przewody w rozdzielnicy

Uprawnienia Branżowe Elektryczne, bez ograniczeń, G1

Eksploatacja

Elektrotechnika - Elektryk wymieniający żarówkę

Uprawnienia Branżowe Elektryczne, bez ograniczeń, G1

Pomiary

Elektrotechnika - Elektryk dokręcający aparaty w rozdzielnicy

Uprawnienia Branżowe Elektryczne, bez ograniczeń, G1

Dozór

Elektrotechnika - Zadzwoń do nas już teraz! +48 577 666 144

Elektrotechnika - Formularz kontaktowy

Elektrotechnika - Zadbaj o bezpieczeństwo swoje, swoich pracowników lub swojej rodziny razem z nami.

Elektrotechnika - biuro@elektrotechnika.pro

Pamiętaj, nigdy nie dzielimy się Państwa danymi z innymi podmiotami.
* - wymagane (do kontaktu należy podać: godność, e-mail albo numer telefonu oraz wiadomość).

Elektryk Łódź, łódź, pomiary elektryczne Łódź montaż instalacji elektrycznych, montaż instalacji odgromowych, pomiary elektryczne, konserwacja trafo

Elektryk Łódź, łódź, pomiary elektryczne Łódź montaż instalacji elektrycznych, montaż instalacji odgromowych, pomiary elektryczne, konserwacja trafo