Instalacje elektryczne dla przemysłu

Oferta z zakresu instalacji przemysłowych obejmuję kompleksową obsługę instalacji. Niektóre z usług:

 

  • Obsługę oraz konserwację stacji transformatorowych
  • Kompensacja energii biernej (dobór, remonty i budowa baterii kondensatorów)
  • Przeprowadzanie badań i pomiarów
  • Budowę, konserwację i eksploatację instalacji rozdzielczych
  • Stałą obsługę sieci i instalacji
  • Budowę i montaż sieci i instalacji zasilających
  • Eksploatację, montaż i konserwację sieci i instalacji

 

Ceny usług instalacyjnych ustalane są indywidualnie w oparciu o zużycie materiału i robociznę.
Koszty stałej obsługi instalacji przemysłowej ustalane indywidualnie.