Nasza oferta

1Usługi elektryczne dla domu i placówekpublicznych

Oferujemy wykonastwo nowych instalacji elektrycznych, modernizację i naprawę istniejących instalacji oraz montaż wszelkiego rodzaju sprzętu elektrycznego.

Szczegółowa oferta

2Usługi elektryczne dla przemysłu

Oferta składa się na konserwację oraz rozbudowę silnie eksploatowanych zakładowych instalacji elektrycznych, które wymagają nieustannej kontroli.

Szczegółowa oferta

3Pomiaryelektryczne

Realizujemy wszystkie typy pomiarów elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, oferujemy również przeglądy okresowe instalacji.

Szczegółowa oferta